Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+”

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,
• w wieku 60 +,
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
• zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
• możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych zajęć
• możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Klubie „Senior +” przy ul. Niepodległości 10 (w poniedziałki, środy, czwartki lub piątki 9:00 do 14:00; Tel. 58 531-30-35)

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:
• w Klubie Senior + (w poniedziałek, środę, czwartek oraz piątek w godzinach 9:00-14:00);
• ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie - pobierz formularz

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ funkcjonuje w dniach: poniedziałek, środa,czwartek i piątek w godzinach 9:00-14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Przewiduje się również organizację zajęć w godzinach popołudniowych.

Do pobrania
Regulamin Organizacyjny Klubu "Senior+"