Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 23 października 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 26 października 2020 r. zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu. Decyzja o terminie wznowienia działalności obu placówek uzależniona będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, Ośrodek apeluje, o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i, o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

Do dyspozycji interesantów pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona obok biura podawczego. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

W przypadku, gdy bezpośrednia wizyta w siedzibie Ośrodka jest konieczna, kontakt interesanta z pracownikiem Ośrodka odbywać się będzie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego:

  • bezpośrednia obsługa interesantów zainteresowanych skorzystaniem z pomocy społecznej odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania z pracownikiem socjalnym oraz po rozeznaniu w zakresie zagrożeń związanych z COVID-19 tj. w szczególności w zakresie przebywania na kwarantannie/izolacji, aktualnego stanu zdrowia (kaszel, gorączka, kłopoty z oddychaniem), ewentualnego kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.
  • interesanci zobowiązani są wpisać do rejestru osób wchodzących do budynku.
  • na terenie Ośrodka obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

tel. (58) 777 00 20, (58) 777 00 30

fax (58) 532 60 63

E-mail: sekretariat@mops.tczew.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. (58) 532 73 90

Zespół Interdyscyplinarny

tel. (58) 530 22 20

tel. 662 622 587

E-mail: zi@mops.tczew.pl

Zespół Opiekuńczy MOPS

tel. (58) 531 30 35 wew. 31

E-mail: zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl