Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z dnia 2 listopada 2020, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy iż w okresie od 2 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r., zadania niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę. W szczególności we wskazanym okresie zawiesza się możliwość bezpośredniego składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego u wyznaczonego pracownika Ośrodka.

Do dyspozycji interesantów pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona w przedsionku Ośrodka. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, apelujemy o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

W przypadku spraw wymagających osobistej wizyty, obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania z pracownikiem Ośrodka oraz po rozeznaniu w zakresie zagrożeń związanych z COVID-19, a kontakt interesanta z pracownikiem Ośrodka odbywać się będzie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego:

  • interesanci zobowiązani są wpisać do rejestru osób wchodzących do budynku.
  • na terenie Ośrodka obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa,
  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, Ośrodek apeluje, o ograniczenie bezpośrednich kontaktów i, o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski.

Jednocześnie informujemy, że kasa Ośrodka nie będzie czynna w dniach:

  • 10 listopada 2020r.
  • 17 listopada 2020r.
  • 24 listopada 2020r.

Wszystkich wpłat, które dotychczas realizowane były w kasie naszego ośrodka, można dokonać na poniższy rachunek bankowy:

30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Poniżej przypominamy dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

tel. (58) 777 00 20, (58) 777 00 30

fax (58) 532 60 63

E-mail: sekretariat@mops.tczew.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. (58) 532 73 90

Zespół Interdyscyplinarny

tel. (58) 530 22 20

tel. 662 622 587

E-mail: zi@mops.tczew.pl

Zespół Opiekuńczy MOPS

tel. (58) 531 30 35 wew. 31

E-mail: zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl