Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od lutego 2023 roku planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z tym prosimy osoby zainteresowane o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu swojego zamieszkania w celu uzyskania nowych skierowań.
Godziny dyżurów pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 8 zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS.