Końcowa sprzedaż węgla w ramach preferencyjnego zakupu

 Gmina Miejska Tczew informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877 z dnia 9 maja 2023 r.), dokonano  zmiany ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

W związku z powyższym podmioty realizujące na terenie miasta Tczewa sprzedaż paliwa stałego w ramach w/w ustawy ogłosiły sprzedaż końcową posiadanego asortymentu: Transbud Nowak sp. j., ul. 30 Stycznia 36 w Tczewie tel. 797 300 076

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

- groszek (8-25) – 36,5 t

- orzech - 89,40 t

Cena sprzedaży wynosi 1700 zł brutto


Puchatex Ryszard Mroziński, ul. 30 Stycznia 32 w Tczewie tel. 531 606 060

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

- groszek (8-25) – 18,08 t

- orzech – 4.84 t

Cena sprzedaży wynosi 1700 zł brutto

 

Sprzedaż końcowa węgla, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu rusza od 1 maja br. i potrwa do momentu jego wyprzedania.

Dodatkowo informujemy, że po zmianach ustawy:

- wydłużenie ulega okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;

Mieszkańcy Tczew będą mogli nadal nabyć węgiel na podstawie zaświadczeń o przyznanym dodatku węglowym, wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, zaświadczenia będą wydawane do 30 czerwca br.

- sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

- nie obowiązuje limit sprzedaży (dotychczas można było nabyć maksymalnie 3t. na jedno gospodarstwo domowe);

- węgiel mogą również nabyć mieszkańcy z innych gmin o ile wnioskodawcy są uprawnieni  do dodatku węglowego, co należy potwierdzić na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z powyższymi składami węgla.