Akcja leczenia dzieci z Ukrainy w zakresie onkologii

Текст українською мовою нижче

Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe a informacje o niej świadczone są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej: https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/

Podano tam także numery specjalnej infolinii: w języku polskim i angielskim - 887-662-866 oraz w języku ukraińskim - 887-669-934 i kontaktowy adres email: pomoc@ptohd.pl

 

Юні пацієнти з онкологією можуть розраховувати на лікування в Польщі, а також в разі необхідності - в інших країнах. Допомогу їм надають як державні, так і недержавні установи. Інформація про неї доступна також на сторінці Польського Товариства дитячої онкології та гематології.
Там є також номери телефонів спеціальної інфолінії: польською та англійською мовами - 887-662-866, українською мовою - 887-669-934, а також контактна електронна адреса - pomoc@ptohd.pl